قسم | فرهنگی
   
پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)
 
جمعه 26 مرداد 1397 -

رای به سایت :
24
محبوب

محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن
    تاریخ› شنبه 19 خرداد 1397 - 12:41

مَن قَرَاَ فى شَهرِ رَمضانَ آیَة مِن کِتابِ اللهِ کانَ کَمَن خَتَمَ القُرآنَ فِى غَیرِه مِن الشُهُورِ؛

RSS