پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا(ع)
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
25
محبوب

محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن
    تاریخ› شنبه 19 خرداد 1397 - 17:11

مَن قَرَاَ فى شَهرِ رَمضانَ آیَة مِن کِتابِ اللهِ کانَ کَمَن خَتَمَ القُرآنَ فِى غَیرِه مِن الشُهُورِ؛

RSS