رای به سایت :
19
محبوب
حوزه مقاومت بسیج 486امام محمدباقر(ع)
سازمان بسیج کارگری
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت
شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت
    تاریخ› یکشنبه 28 مرداد 1397 - 14:57

جهادی مانند مبارزه با نفس نیست. امام محمد باقر (ع)

اعزام حلقه های صالحین بسیج شرکت شهاب به مشهد مقدس
اعزام حلقه های صالحین بسیج شرکت شهاب به مشهد مقدس
    تاریخ› سه شنبه 24 شهريور 1394 - 12:30

اعزام بسیجیان شرکت شهاب به حرم مطهر امام رضا