رای به سایت :
18
محبوب
حوزه مقاومت بسیج 486امام محمدباقر(ع)
سازمان بسیج کارگری
پنجشنبه 28 تير 1397 -

اعزام حلقه های صالحین بسیج شرکت شهاب به مشهد مقدس
اعزام حلقه های صالحین بسیج شرکت شهاب به مشهد مقدس
    تاریخ› سه شنبه 24 شهريور 1394 - 12:30

اعزام بسیجیان شرکت شهاب به حرم مطهر امام رضا