تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 16:21
کد خبر : 362402
سرویس خبری : امام و رهبری
 

چرا رهبرانقلاب در پرونده حقوق های نجومی ورود کردند؟

چرا رهبرانقلاب در پرونده حقوق های نجومی ورود کردند؟

رهبرانقلاب روز یکشنبه برای چندمین بار به موضوع حقوق های نجومی ورود کردند و تذکر دادند. اینبار تاکید داشتند مساله حقوق های نجومی سرانجام شفافی برای مردم نداشته است.

به گزارش قسم از حوزه مقاومت بسیج شهدای ایران خودرو  سازمان بسیج کارگری ،

رهبرانقلاب روز یکشنبه برای چندمین بار به موضوع حقوق های نجومی ورود کردند و تذکر دادند. اینبار تاکید داشتند مساله حقوق های نجومی سرانجام شفافی برای مردم نداشته است.

این اظهارت را کنار خبر چند هفته پیش معاون دستگاه قضایی درباره حقوق های نجومی قرار دهید و اینکه دولت هنوز گزارشی به عدلیه در این ارتباط ارائه نکرده است. طبیعی است که سرانجام این پرونده راضی کننده نباشد و همچنان شبهات مردم سرجای خودش باقی بماند.

اما در این میان چند سوال جدی تر وجود دارد. چرا مساله حقوق های نجومی مورد پی گیری اکید رهبرانقلاب قرار دارد؟ اهمیت حقوق های نجومی چیست که باعث شده است رهبرانقلاب شخصا در این حوزه ورود کنند و چندین بار تذکر دهند؟ چرا رهبری انقلاب برخلاف نمونه های مشابه فساداقتصادی، پی گیری پرونده را صرفا به دستگاه قضایی نسپرده و شخصا پی گیر ماجرا هستند؟
 
و مساله این یادداشت از جهت اهمیت این سوالات است.
پاسخ کلی این است که برخلاف تصور رایج، پرونده حقوق نجومی از جنس پرونده های فساد اقتصادی نیست. به تبعش اثر اجتماعی این پرونده شبیه اخبار فساد اقتصادی نخواهد بود. پرونده حقوق های نجومی بیش از آنکه یک "فساد اقتصادی" باشد یک "فساد اعتقادی" است. اما چرا؟

فساد اقتصادی زمانی رخ می دهد که تخلفی از قانون صورت گیرد. اما در حقوق های نجومی از جهت تخلف قانونی نیست که مساله مورد توجه است. حتا ممکن است مواردی هم پیدا شود که خلاف قانون نباشد و اما مشمول پرونده حقوق نجومی باشد.

حقوق نجومی نشانه و از اماره های یک سبک مدیریت اشرافی و رفاه طلبانه با جان مایه های سرمایه داری است که از بدیهی ترین اصول انقلاب اسلامی و کارگزاری نظام دینی، فرسنگ ها فاصله دارد.

حقوق نجومی یک فساد اعتقادی است که هزینه اش پای جمهوری اسلامی است نه یک فرد و یک نهاد خاص. شعارهای انقلاب اسلامی مورد تعرض قرار گرفته است. آرمان های حکومت علوی تضعیف شده است. گوشه مکتب حاکمیتی حضرت امام ضربه دیده است. اما چرا؟ آیا حقوق های نجومی پیشتر نبوده؟ خاصه خوارها و خاصه تراش ها همیشه وجود داشتند. اما مساله نگران کننده این است که امروز پرونده حقوق نجومی در دولت مفتوح است؛ آنهم نه محدود به"دولت سیاسی" بلکه از منظر "حاکمیت اسلامی" مساله اهمیت دارد. تفکیکی در این عرصه برای مردم وجود ندارد. دولت و حاکمیت یکی اند. از همه بدتر اینکه این پرونده در دولتی گشوده شده است که به این "امتیازات شوم" و "فساد خانمان سوز" ش اعتقاد ندارد. معتقد است حقوق های نجومی برای مدیران نظام یک "حق مسلم" است. برای همین زبان در کام کشیده و هیچ قدمی برداشته نمی شود. این اعتقادفاسد است که باید برآن برآشفت. چه آنکه باید وزن این اعتقاد غلط را هم مدنظر داشت. این اعتقاد غلط بدعت در انقلاب است. ارزش های انقلاب را تحریف کرده است. گویی راهی که طی شده، خطا و آرمان های ابتدای انقلاب تهی از مبانی ایدئولوژیک است. با این توضیح مردم درباره انقلاب و امام و شعارهایش چه تصوری می کنند؟

حقوق نجومی مردم را عصبانی کرد. مردم صرفا عصبانی از تبعیض درآمدی شان نیستند که آنهم هم هست. "انگشت به لب و ناخن به دندان" از "حسرت جیب دولتمردان" نیستند؛ "حیرت از امیال سیری ناپذیری" دارند که خرج شان از جیب اعتقادی مردم است. مردم عصبانی اند از سست شدن  آنچه تا امروز برایشان مقدس بوده است. اینکه حاکم اسلامی باید چطور زندگی و خودش را شبیه اضعف مردم کند برای مردم یک اصل است. البته همیشه هم تخلف وجود داشته است. اما مردم فرق تخلف از ارزش، با قلب و وارونه نمایی آنرا می فهمند. تخلف دولت فساد حقوق نجومی نیست؛ بلکه دفاع اعتقادی از آن است. حقوق نجومی خروجی و نماد یک فساد اعتقادی است. مساله را باید درست دید. اینجاست که اسمش می شود دهن کجی. می شود تمسخر کردن مردم. می شود بازی گرفتن هویت دینی جامعه. عصبانیت ها، از این خنده زهرآلود ایدئولوژیکی است.

حقوق های نجومی را نباید یک فساد اقتصادی دید. "دعوای زرگری سیاسی" و "خروس بازی مکارانه اقتصادی" نیست. حقوق نجومی فساد اعتقادی در سطح حاکمیت است که اثرش تغییر باور مردم است نه صرفا کاهش اعتمادشان. اثر اصلی عبور از اصول مسلمی است که روزگاری هویت مردم بوده است. تهی سازی این باورها و سستی اش، دام گاه "اعتقادسوزی از ارزش های انقلاب" است نه صرفا "اعتمادسوزی از مردان انقلاب".

با این توضیح حق دارد رهبری بیشتر از دیگران نگران باشد. این شأن هدایتگری رهبری است که باید ورود کنند. در جایگاه صیانت از اصول انقلاب و آرمان های خدشه ناپذیر جمهوری اسلامی است که رهبری ورود کرده اند نه با دغدغه های عدلیه و قضائیه.

پرونده حقوق های نجومی نشانه یک "تکبراشرافی مدیریتی" است که ریشه اش در "اسلام ناب سرمایه داری" است.

خلاصه اینکه اسم ورسم این دولت را باید درست خواند.

 

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ