رای به سایت :
22
محبوب
حوزه مقاومت بسیج شهدای ایران خودرو
سازمان بسیج کارگری
جمعه 24 آذر 1396 -

مگر خلقت هستی برای خدا در یک لحظه امکان نداشته که در 6 روز آفریده است؟
مگر خلقت هستی برای خدا در یک لحظه امکان نداشته که در 6 روز آفریده است؟
    تاریخ› شنبه 20 شهريور 1395 - 15:36

پیدایش مجموعه جهان در شش روز، یعنی کمتر از یک هفته چیزی است برخلاف دستاوردهای علمی، زیرا علم ثابت کرده که میلیاردها سال طول کشیده تا زمین و آسمان به وضع کنونی درآمده است؟!

ششمین نمایشگاه تخصصی پیشنهادهای برتر کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
ششمین نمایشگاه تخصصی پیشنهادهای برتر کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو
    تاریخ› سه شنبه 26 مرداد 1395 - 19:46

امروزه کارکنان بخش مهمی از سرمایه سازمانها را تشکیل می دهند . حضور و حمایت رهبران و مدیران ارشد در تقدیر و پشتیبانی از کارکنان خلاق فضای بهتری برای ایده ها و پیشنهادها و نوافرینی های همکاران مختلف ایجاد می نماید

RSS