رای به سایت :
23
محبوب
حوزه مقاومت بسیج 470 ایران خودرو
سازمان بسیج کارگری
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

اطلاعیه جذب و حمایت از نخبگان پایگاه بسیج حضرت علی اکبر (علیه السلام)
پایگاه بسیج حضرت علی اکبر علیه السلام شرکت همگام خودرو
اطلاعیه جذب و حمایت از نخبگان پایگاه بسیج حضرت علی اکبر (علیه السلام)
    تاریخ› دوشنبه 07 ارديبهشت 1394 - 19:30

عطف به منویات مقام معظم رهبری در خصوص جذب و حمایت از نخبگان، پایگاه بسیج حضرت علی اکبر(علیه السلام) از کلیه نخبگان شاغل در شرکت همگام خودرو دعوت به همکاری مینماید.

RSS